Cringe Meaning In Nepali

Cringe Meaning In Nepali | नेपालीमा क्रिन्जको अर्थ

Cringe Meaning In Nepali: ‘Cringe’ एक अंग्रेजी शब्द हो र यो कसैको व्यवहार वा भावना हो जुन कसैले अनुभव गरेको छ जसमा शब्दहरू, क्रियाहरू, वा व्यवहारले त्यसको सामुना वा अरुलाई अयोग्य छन् र त्यसले व्यक्ति लाई बिर्साएको वा स्वागत नगराएको भावना उत्पन्न गराउँछ। यसले व्यक्तिलाई असहज वा अप्रिय महसुस गराउँछ। यसले सामान्यतया भावनाहरू व्यक्त गर्न … Read More